AutoDesk jest to oprogramowanie zbudowane i służące z powodzeniem do projektowania przestrzennego dla wielu branż. A ponadto do zarządzania i organiowania danych technicznych, dokumentacji wykonawczej, opisów projektów i planów. AutoCAD Map 3D, czyli element AutoCAD od AutoDesk dodatkowo oferuje możliwość zapewnienia planistom i inżynierom szerokiego dostępu do danych CAD oraz GIS. Jak również możliwość ich weryfikacji i współdzielenia zasobów. Dlatego własnie przydatne są różnego rodzaju kursy i warsztaty, z zakresu AutoCADa. Oczywiście nie tylko map, ale też electric, czy architecture. Dlatego Szkolenie AutoCAD Map 3D jest tak użytecznym i efektywnym sposobem nauki.

Szklenie AutoCAD Map 3D przekazuje usustematyzowaną teorię, następnie popartą praktycznymi ćwiczeniami. Omawiamy w ich trakcie narzędzia projektowania i wdrażamy użytkownika w środowisko pracy CAD.

Szkolenie AutoCAD Map 3D - czyli co tam, Panie, w planie?

AutoCAD Map 3D 2020 CAD & GIS Infrastructure - tak brzmi pełna nazwa oprogramowania, z którego kursy można w wygodnym skrócie określić jako szkolenia AutoCAD map 3D.

Nauczymy przede wszystkim zastosowania programu. Nie ominiemy branżowych rozwiązań, jak również specjalistycznej terminologii. Kolejną częścią Szkolenia AutoCAD Map 3D jest nauka dostosowywania interejsu oraz automatyzacji i optymalizacji pracy.

Jedyny wymóg to chęć do nauki oraz posiadanie podstawowej umiejętności posługiwania się komputerem i znajomości systemu operacyjnego. A jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy potraficie wszystko, co potrzeba - wtedy oferujemy szkolenie wstępne z powyższego zakresu. Oczywiście wszystko po uzgodnieniu z klientem, a także wybrnaiu odpowiedniego planu skzolenia i doborze najwłaściwszego instrutora.

Oferujemy:

  • przede wszystkim szkolenie przez doświadczonych instruktorów
  • bezstresową atmosferę
  • ciekawą i użyteczną wiedzę oraz ćwiczenia
  • certfikat lub zaświadczenie o przebyciu kursu
Szkolenie AutoCAD map 3D

Główne elementy szkolenia przedstawiamy poniżej:

  • Tworzenie i edycja map
  • Tworzenie i edycja baz danych dla projektów
  • Przeprowadzanie analiz GIS
  • Projektowanie i zarządzanie sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi i elektrycznymi
  • Praca z własnymi projektami od podstaw
  • Praca na cudzych projektach oraz praca w zespołach

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie,
u klienta lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminowo -  szkolimy w tygodniu,
jak również w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy nasze pozostałe kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook