Dopasowanie interfejsu w Autocad

Dopasowanie interfejsu w Autocad pozwala użytkownikom lepiej dostosować program do ich indywidualnych potrzeb i sprawniej wykonywać polecenia. Dzięki temu praca z programem staje się bardziej efektywna i przyjemna. Dopasowanie interfejsu w Autocad polega na dostosowaniu go do indywidualnych potrzeb użytkownika poprzez zmianę ustawień i opcji dostępnych w programie.

Istnieje wiele różnych sposobów na dostosowanie interfejsu w Autocad, takich jak:

Zmiana rozmiaru i koloru paska narzędzi

Możesz zmienić rozmiar i kolor paska narzędzi, aby był bardziej widoczny lub mniej rzucający się w oczy.

Aby zmienić rozmiar i kolor paska narzędzi w Autocad, należy wykonać następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku narzędzi i wybierz opcję "Customize".
 2. W otwartym oknie kliknij na zakładkę "Options".
 3. W sekcji "User interface" znajdziesz opcję "Color scheme". Możesz wybrać jedną z dostępnych opcji kolorów lub utworzyć własny schemat kolorów.
 4. W sekcji "User interface" znajdziesz również opcję "Toolbar size". Możesz wybrać jedną z dostępnych opcji rozmiaru paska narzędzi lub utworzyć własny rozmiar, wpisując wymaganą szerokość i wysokość w pikselach.
 5. Po dokonaniu zmian kliknij przycisk "Apply" i potwierdź zmiany klikając "OK".

Zmiany zostaną zapisane i od tej chwili pasek narzędzi będzie miał nowy rozmiar i kolor. Możesz również zresetować ustawienia do domyślnych, klikając przycisk "Reset" w oknie "Customize".

Dopasowanie interfejsu w Autocad
Dopasowanie interfejsu w Autocad

Dopasowanie interfejsu w Autocad - Przenoszenie i dostosowywanie paneli:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na panelu, który chcesz przenieść lub dostosować.
 2. Z menu kontekstowego wybierz opcję "Float" lub "Dock".
 3. Jeśli wybrałeś opcję "Float", panel zostanie uwolniony i będzie można go przenieść w dowolne miejsce na ekranie, za pomocą myszy. Możesz również zmienić rozmiar panelu, przeciągając jego krawędzie.
 4. Jeśli wybrałeś opcję "Dock", panel zostanie przytwierdzony do górnej lub dolnej części interfejsu. Możesz również przytwierdzić panel do jednej z bocznych stron, klikając prawym przyciskiem myszy na panelu i wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego.

Dodawanie nowych przycisków i skrótów do paska narzędzi:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku narzędzi i wybierz opcję "Customize".
 2. W otwartym oknie kliknij na zakładkę "Commands".
 3. W polu "Categories" wybierz kategorię poleceń, z której chcesz dodać nowy przycisk lub skrót.
 4. W polu "Commands" znajdź polecenie, które chcesz dodać do paska narzędzi i przeciągnij je na pasek narzędzi. Możesz również skorzystać z przycisku "Add" i wybrać polecenie z listy.
 5. Po dodaniu polecenia możesz zmienić jego położenie na pasku narzędzi, przeciągając je w odpowiednie miejsce. Możesz również zmienić ikonę przycisku lub dodać podpis, klikając prawym przyciskiem myszy na przycisku i wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego.
 6. Po dokonaniu zmian kliknij przycisk "Apply" i potwierdź zmiany klikając "OK".
Dopasowanie interfejsu w Autocad

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie,
u klienta lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminowo -  szkolimy w tygodniu,
jak również w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy nasze pozostałe kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook