Corel CAD kurs

Skuteczne wzornictwo opiera się na kilku podstawowych umiejętnościach. Zawsze zaczyna się od określenia przeznaczenia projektu. W przypadku programów typu CAD użytkownik powinien opanować poruszanie się w 2D oraz 3D, ponieważ projektowanie różnych struktur, to przeniesienie swojego pomysłu na cyfrowy projekt. Do opanowania czekają w CADzie parametry, narzędzia i ich opcje oraz bardzo specyficzna praca orbitalna. Dodatkowo CADy mają opcję, której nie spotyka się w innych programach, typowo graficznych, czyli opcje lokalizacji. Polegają one określaniu jak, który element, np. odcinek ma przebiegać na projekcie względem innego, np. prostopadle lub przez punkt styczności. Projektowanie kończy się przygotowaniem do druku lub publikacji cyfrowej. I oczywiście nie wolno zapomnieć sprawdzeniu ew. błędów. CADy mają dodatkowo możliwość renderowania, czyli przekładania projektu 2D na model 3D i uzupełniania rożnymi materiałami, a także umieszczania modelu w różnym otoczeniu, np. hali produkcyjnej itp. Teraz czas na podstawowe pytanie: jak to wszystko ogarnąć? Odpowiedź: iść na Corel CAD kurs. Dlaczego akurat Corel CAD? Wyjaśniamy poniżej.

Corel CAD kurs z S Partners

 • Kompetentni i cierpliwi instruktorzy z bogatym doświadczeniem.
 • Różne wersje programu, nawet do kilku lat wstecz
 • Kursy jedno i kilkudniowe
 • Szkolenia w Warszawie i największych miastach Polski, np. Kraków, Radom, Łódź, Wrocław, Katowice.
 • Elastyczność terminowa – szkolimy również weekendowo, popołudniami i wieczorami.
 • Bezstresowa atmosfera
 • Przydatna i usystematyzowana wiedza, dodatkowo utrwalana praktycznymi ćwiczeniami
 • Szkolenia indywidualne i dla różnej wielkości grup. Również online
 • Czas trwania szkolenia dostosowany do Państwa możliwości
 • Dodatkowo możemy pomóc w przygotowaniu profesjonalnego portfolio
 • rozwiązać problemy na warsztatach lub stworzyć ciekawe projekty do złożenia w dokumentach aplikacyjnych
 • Zachęcamy do przejścia testu końcowego i złożenia krótkiego projektu zaliczeniowego, abyśmy mogli z radością WRĘCZYĆ KURSANTOWI SPERSONALIZOWANY CERTYFIKAT

Czego i jak uczymy?

Oferta kursów z grafiki komputerowej na rynku krajowym jest istotnie zróżnicowana pod różnymi względami. Mamy do czynienia z kryterium zakresu materiału, terminami, rodzajem trybów, lokalizacji itp. Corel CAD jest udaną odpowiedzią na AutoCADa.

Program jestnapisany przejrzyście i jest zdecydowanie tańszy niż AUtodeskowa produkcja. Corelowska aplikacja ma swoje humory i potrafi się zawiesić. Jednak są do tego odpowiedniemechanizmy ochronne, jak autozapis, kopie awaryjne i standardowe kopie projektów. Należy pamiętać, zę żadna aplikacja nie jest niezawodna, to tylko technika. Przy pracy na AutoCADzie może zdarzyć się to samo. A może nas zawieść np karta graficzna, czy też procesor. Dlatego jeśli zalezy CIna przejrzystej pracy, przyjaznej formie intefejsu a dodatkowo np. wiesz jak wygląda corel DRAW - choćby pobieżnie - to Corel CAD kurs jest wyjściem włąśnie dla CIebie.

Praca szkoleniowca na sali

Corel CAD kurs

Na kurs projektowania CAD zapisują się przeważnie użytkownicy początkujący. Przede wszystkim dbamy o to, by kursant nie czuł się zestresowany. Wszelkie ćwiczenia praktyczne i mini projekty wykonywane po każdym bloku tematycznym znakomicie sprawdzają się jako utrwalanie wiedzy. Ponadto mogą już posłużyć kursantowi, np. jako prace do dokumentów aplikacyjnych, lub portfolio studenckiego. Warto pamiętać, że wszystko wykonywane jest razem z instruktorem. Dopiero jeśli kursant chce pracować zupełnie samodzielnie ma taką możliwość. Zawsze może zmierzyć się sam z omawianym zagadnieniem i sprawdzić ile już potrafi. Wtedy instruktor pozostaje do dyspozycji, ale stara się unikać ingerencji w wykonywanie ćwiczenia. Uczymy krok po kroku, przekazując usystematyzowaną i przydatną wiedzę. Dzielimy program na bloki tematyczne, jednak w razie potrzeby możemy w trakcie zajęć modyfikować plan lekcji.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie,
u klienta lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminowo -  szkolimy w tygodniu,
jak również w weekendy i popołudniami.

Polecamy nasze pozostałe kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook